най-много

най-много
most; mostly; at most
това е най-многото което мога да направя за вас this is the most I can do for you
най-много обичам сливи I like plums most
най-много обичам френски филми I like French films best
най-много съм чел романи I have read novels mostly
трябва да е най-много 1 часа it must be five o'clock at most
* * *
1. most;mostly;at most 2. НАЙ-МНОГО обичам сливи I like plums most 3. НАЙ-МНОГО обичам френски филми I like French films best 4. НАЙ-МНОГО съм чел романи I have read novels mostly 5. това е НАЙ-МНОГОто което мога да направя за вас this is the most I can do for you 6. трябва да е НАЙ-МНОГО 1 часа it must be five o'clock at most

Български-английски речник. 2013.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • най-много — нар. максимум, най вече, главно, предимно, преди всичко …   Български синонимен речник

 • най-вече — нар. най много, особено, предимно, преди всичко, главно, на първо място, изпърво нар. силно, важно …   Български синонимен речник

 • Най, Осип — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Най. Най, Осип Осип Най Имя при рождении: англ. Joseph Nye Род деятельности: корабле …   Википедия

 • много — эгди; много людей эгди най, эгди гурун …   Русско-нанайский словарь

 • преди всичко — словосъч. най много, най вече, предимно, главно, на първо място, особено, най напред, първо и първо, максимум …   Български синонимен речник

 • главно — нар. предимно, преимуществено, съществено, преди всичко, най вече, най много, особено, принципиално, генерално …   Български синонимен речник

 • максимум — същ. най много, най вече, до крайност, до краен предел, съвсем, напълно, всичко …   Български синонимен речник

 • предимно — нар. преимуществено, преди всичко, главно, най вече, най много, изначало, особено, специално, по предпочитание, на първо място …   Български синонимен речник

 • преимуществено — нар. предимно, преди всичко, главно, най вече, най много, изначало, особено, специално, по предпочитание, на първо място …   Български синонимен речник

 • Doux Jésus — Prière de l ange de Fatima Christianisme Religions abrahamiques (arbre) Judaïsme · Christianisme · Islam Courants Arbre du christianisme Grandes confessions : Catholicisme · Orthodoxie · Protestantisme …   Wikipédia en Français

 • Priere de l'ange de Fatima — Prière de l ange de Fatima Christianisme Religions abrahamiques (arbre) Judaïsme · Christianisme · Islam Courants Arbre du christianisme Grandes confessions : Catholicisme · Orthodoxie · Protestantisme …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”